Current projects


 

Effektivare behandling av svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier med kombinationer av två eller flera antibiotika, funded by AFA försäkring

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot folkhälsan. Multiresistenta tarmbakterier ökar snabbt och ger ofta upphov till allvarliga infektioner där det ofta inte finns någon effektiv behandling att erbjuda och dödligheten är hög. Ofta används i dessa fall kombinationer av två eller flera antibiotika. Laboratoriestudier och kliniska studier har visat bättre effekt med kombinationer än enskilda preparat. Men fortfarande finns mycket begränsad kunskap om vilka kombinationer som antibiotika som bör kombineras för att uppnå bästa effekt. I brist på klinisk evidens används laboratorieresultat som stöd i beslut om behandling trots att det saknas validerade metoder för att testa kombinationer i rutinverksamheten. Vi har i ett tidigare projekt som har genomförts med stöd av AFA försäkring utvecklat nya metoder för att utvärdera antibiotikakombinationer. I det planerade projektet kommer vi att 1) ta fram och tillämpa standardiserade protokoll för hur multiresistenta bakterier ska testas för antibiotikakombinationer 2) ta fram ny kunskap om mekanismerna bakom synergi för att bättre kunna förutsäga effekten av kombinationer och 3) samla in kliniska data från infekterade patienter som kan jämföras med data från laboratorieförsöken. Syftet med projektet är att bidra till förbättrade laboratoriemetoder och effektivare behandling av infektioner som orsakas av multiresistenta bakterier vilket leder till snabbare tillfrisknande och lägre dödlighet hos de drabbade patienterna. 

Collaborators: Linus Sandegren, Department of medical biochemistry and microbiology

 

CO-ACTION, funded by the Swedish research council within the framework of JPIAMR

The CO-ACTION project aims to develop and provide a framework for evaluating and validating the effectiveness of antibiotic and non-antibiotic combinations (COMs) in the preclinical setting based on pharmacokinetic/pharmacodynamic principles. The interaction between existing antibiotics from at least 6 different classes will be determined for Gram-negative multidrug-resistant strains and analysed by interaction modelling. Synergistic COMs will be further quantified using time-kill curves and applying mechanistic PKPD modelling to predict effective dosing regimens in vivo. Mechanisms of interaction and potential emergence of resistance will be explored. Effectiveness of the most promising 3-6 COMs will be determined in up to 5 available animal model systems. The potential of the COMs in patients will be evaluated by Monte Carlo Simulations using derived PKPD relationships, PD targets and suggest clinical breakpoints for COMs. 

Collaborators: Johan Mouton (coordinator), Erasmus University, Lena Friberg, Uppsal University, Francoise van Bambeke, Université Catholique de Louvain, William Couet, Université de Poitiers, Alain Bousquét-Melou, National veterinary school INRA, Toulouse

61094 UU logo tranp4f125px


Address

The Antibiotic research unit,

Department of Medical Sciences

Uppsala University Hospital

Clinical microbiology, Hubben, 5th floor

S-751 85  Uppsala

Sweden


Visiting Address

The Antibiotic research unit

Hubben, 5th floor

Dag Hammarskjölds v. 38

752 37 Uppsala

Sweden


Phone

Pernilla Lagerbäck: +46(0)18 611 34 80

E-mail

pernilla.lagerback@medsci.uu.se